041/76 456 10
0911/38 39 40
Máte otázku? Pošlite nám ju a my sa Vám ozveme späť!
Kontaktujte nás na:
    Advokátska kancelária vykonáva svoju činnosť od roku 1999. Poskytujeme právne služby občanom i podnikateľom (firemné právo) v celej Slovenskej republike bez teritoriálneho obmedzenia. Podnikateľským subjektom poskytujeme právne služby komplexne podľa predmetu ich činnosti.
    Pri poskytovaní služieb sa zameriavame sa najmä na obchodné právo, zakladanie spoločností, pracovné právo, právo k nehnuteľnostiam, správne konania, rodinné právo – rozvody, majetkové vysporiadanie manželov, striedavú starostlivosť o dieťa, dedičské právo, stavebné právo a energetické právo. Venujeme sa aj ostatným oblastiam práva podľa platného zákona o advokácii..
    Službu, ktorú Vám poskytneme, prispôsobíme Vašim požiadavkám. Ťažisko komunikácie s nami vybavíte elektronicky, ak ste dlhodobo v zahraničí, vybavíme veci za Vás. Poradíme Vám, poskytneme osobnú konzultáciu, vypracujeme písomnú analýzu, pripravíme všetky potrebné písomnosti, rokujeme s protistranou, zastupujeme Vás v súdnych konaniach, rokujeme s orgánmi štátnej správy, samosprávy .... podľa toho, čo pre Vás najefektívnejšie a čo potrebujete. Neváhajte nás kontaktovať s Vašim problémom, sme pripravení vyriešiť ho.
Občanom poskytuje naša advokátska kancelária komplexné právne služby vo všetkých oblastiach práva a na celom území Slovenskej republiky. Poskytneme Vám poradenstvo, právny rozbor, navrhneme možný postup pri riešení problému.
Firmám – podnikateľom právnickým i fyzickým osobám - poskytuje naša advokátska kancelária komplexné právne služby vo všetkých oblastiach práva a na celom území Slovenskej republiky. Poskytneme Vám poradenstvo, konzultácie, právny rozbor.
Mgr. Miroslav Hanec, advokát - zap. do zoznamu SAK pod č. 0889 IČO: 37976486, IČ DPH: SK1022881706
Hruštiny 602, 010 01 Žilina Tel.+fax 041/76 456 10