Rozvody a majetkové vysporiadanie

Klientom poskytujeme poradenstvo v oblasti rodinného práva zamerané na rozvody manželstva, pripravujeme podania, návrhy, zastupujeme Vás v rokovaniach s protistranou (ak je to potrebné alebo vhodné), zastupujeme Vás v konaní pred súdom, dohodneme postup a taktiku, ktorú budeme používať, navrhneme Vám opatrenia, ktoré je potrebné bezodkladne vykonať. V prípade, že to bude nutné, zabezpečíme znalecký posudok (najmä pri rozhodovaní o zverení detí do starostlivosti rodiča), sprostredkujeme pomoc odborníka v inej oblasti. Poskytneme právne služby až do právoplatného skončenia veci. Ak to bude vhodné alebo potrebné, budeme Vás zastupovať aj pri majetkovo právnom vyporiadaní po zániku manželstva alebo Vám poskytneme potrebné poradenstvo.