Ostatné

Poskytujeme poradenstvo a zastupovanie  v oblasti stavebného práva, vypracovanie konkrétnej zmluvy, pripomienky k projektom, konzultácie pri stavebných a kolaudačných konaniach, uplatňovanie a reklamácia vád,  zabezpečovanie a dohľadanie príslušných dokladov z minulosti v archívoch, riešenie stavieb hnuteľných i nehnuteľných, zriaďovanie vecných bremien,