Dedičstvo

Pre klientov zabezpečujeme lustráciu dedičských rozhodnutí, zisťovanie majetku, identifikáciu nehnuteľností v pozemkových knihách a evidencii katastra nehnuteľností.
Pripravujeme návrhy na dodatočné dedičské konania a zastupujeme klientov v týchto konaniach.
Poskytujeme poradenstvo a pripravujeme písomnosti, rokujeme s príbuznými alebo rodinnými príslušníkmi, navrhujeme postupy pri správe spoločných nehnuteľností.