Nehnuteľnosti a majetkové veci

Advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby pri kúpe, predaji, prenájme nehnuteľností, zameriavame sa najmä na právne aspekty týchto obchodov, ale spolupracujeme aj s realitnými kanceláriami.

Identifikujeme vlastníkov nehnuteľností, zabezpečíme si podklady z Pozemkovej knihy, z evidencií katastra nehnuteľností,  dohľadáme dedičov, podáme návrh na dodatočné dedičské konanie (viď. podstránka dedičské veci), rokujeme s vlastníkmi nehnuteľností, uzatvárame kúpne a iné zmluvy.

Riešime vecné bremená v prospech našich klientov, pripravíme všetky podklady k zápisu vlastníckeho práva na list vlastníctva, vypracujeme návrh na vklad a klientovi predložíme list vlastníctva.

Pripravujeme darovacie zmluvy, navrhneme Vám ako riešiť situáciu pri užívaní spoločnej nehnuteľnosti.

Ste rodičia, ktorí chcú darovať dospelým deťom nehnuteľnosť, v ktorej spoločne žijú, ale chcú sa zabezpečiť, aby ich v budúcnosti deti z darovaného domu „nevyhodili na ulicu“? Pripravíme Vám návrh darovacej a zaopatrovacej zmluvy, kde budú presne a detailne upravené podmienky a povinnosti Vašich detí (alebo obdarovaných), aby ste takej situácii predchádzali. Váhate a neviete sa rozhodnúť či nehnuteľnosť (dom, byt, iná stavba pevne spojená so zemou alebo pozemok) deťom darovať alebo im predať? Vysvetlíme Vám možnosti a riziká týchto právnych úkonov.

Užívate pozemok dlhší čas, neviete komu patrí, alebo máte postavenú stavbu na cudzom pozemku a chcete byť jeho legálnym vlastníkom, prípadne stavbu legalizovať?. Uvažujete o vydržaní nehnuteľnosti alebo vecného bremena a neviete, či je to možné a aké podmienky musíte splniť? Poskytneme Vám právny rozbor situácie, možností Vášho konkrétneho prípadu.  Ak budete chcieť. pripravíme písomnosti, môžeme Vás vo veci aj zastupovať.

Rozviedli ste sa a neviete ako ďalej nakladať s majetkom v bezpodielovom spoluvlastníctve, čo patrí Vám a čo patrí bývalému manželovi? Poskytneme Vám poradenstvo a konzultácie, pripravíme dohodu alebo návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, v prípadnom súdnom spore Vás môžeme zastupovať.

Požičali ste blízkej osobe alebo priateľovi peniaze, nemáte o tom písomný doklad a dlžník Vám peniaze nechce vrátiť, je to beznádejné, alebo máte právne možnosti ako pohľadávku vymôcť? Aj na takéto otázky dostanete u nás odpovede. Väčšina životných situácií je riešiteľná, aj keď na prvý pohľad pôsobia beznádejne. Dôležité je, aby ste sa nebáli alebo nehanbili pýtať, aby ste sa problému venovali na začiatku, keď máte možnosť urobiť aktívne kroky k tomu, aby ste pozitívne ovplyvnili budúci výsledok.  Ak veci zanedbáte, odkladáte na vhodnejší čas a advokáta oslovíte, až keď bude súdny spor alebo neskôr, už budete len znižovať straty.