Problémy v práci

Zamestnávateľ Vám navrhuje zmenu pracovnej zmluvy a Vám sa to „nepozdáva“, nie ste si istý, či je takáto zmena v súlade so zákonom alebo máte iné pochybnosti? Kontaktujte nás, vysvetlíme Vám súvislosti a spôsoby riešenia, prípadne ako sa máte v danej situácii správať. Ak to bude potrebné, vypracujeme Vám návrh alebo inú písomnosť, vysvetlíme ako môžete mimosúdne pôsobiť na zamestnávateľa, aby zmenil nežiaduci postup alebo praktiku.

Dostali ste písomné upozornenie od zamestnávateľa na porušenie pracovnej disciplíny alebo Vám zamestnávateľ nezaplatil na čo máte nárok? Poradíme Vám ako sa účinne brániť, aké máte možnosti.

Zamestnávateľ Vás preraďuje na inú prácu ako máte dohodnutú v pracovnej zmluve, Vy s tým nesúhlasíte  a neviete ako ďalej postupovať? Prácu si chcete naďalej udržať, ale nechcete robiť niečo, čo nebolo dohodnuté pri vzniku pracovného pomeru. Poradíme Vám ako argumentovať, na čo si dávať pozor, čomu venovať zvýšenú pozornosť a aké máte možnosti.

Dostali ste výpoveď alebo viete, že Vám zamestnávateľ chce v blízkom čase dať výpoveď? Buďte na túto situáciu pripravený a aj takúto náročnú životnú situáciu zvládnete v pohode. Vždy je najúčinnejšia prevencia, preto je vhodné prerokovať možný postup ako sa máte správať, aké máte možnosti ešte pred tým, ako Vám zamestnávateľ výpoveď doručí. Poučíme Vás o tom , aké sú Vaše práva, čo musí byť vo výpovedi alebo v dohode o skončení pracovného pomeru napísané, aby ste „utrpeli „ čo najnižšie škody, ako máte postupovať, či výpoveď prevziať na pracovisku alebo iným spôsobom, aké sú možnosti Vašej obrany, na čo upozorniť zamestnávateľa... Ak ste nemohli vykonať žiadnu prevenciu, lebo Vás zamestnávateľ  „prekvapil“ a skončenie pracovného pomeru Vám doručil, prineste so sebou túto písomnosť – výpoveď, dohodu alebo okamžité skončenie pracovného pomeru – preštudujeme si takýto dokument, vysvetlíte nám stručne súvislosti a navrhneme Vám ako ďalej postupovať. Povieme Vám, či je vhodné so zamestnávateľom sa súdiť o neplatnosť skončenia pracovného pomeru alebo v prípadnom spore neuspejete. Tieto dokumenty môžete poslať napríklad elektronicky. Vtedy stačí vypísať stručný formulár elektronicky s tým, že žiadate poskytnúť právnu službu a zadefinujete čo požadujete. Oznámime Vám spätne na e-mail v akom čase dostanete odpoveď, číslo účtu, variabilný symbol a sumu, ktorú za takúto službu požadujeme. Ak budete súhlasiť, vykonáte úhradu. Po vybavení veci Vašu korešpondenciu odstránime z našej elektronickej databázy.

Poskytujeme komplexné poradenstvo v celej oblasti pracovného práva t.j. aj v širších zamestnaneckých vzťahoch, šikana a diskriminácia na pracovisku, kolektívne vyjednávanie, nároky z kolektívnej zmluvy, pracovné podmienky, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci...