Zakladanie obchodných spoločností

Klientom poskytujeme komplexné služby pri založení obchodnej spoločnosti, vypracovanie kompletnej dokumentácie, spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny,  vypracovanie návrhov na zápis do obchodného registra, zabezpečujeme vypracovanie dokumentácie a predloženie všetkých zmien v obchodnom registri.

Vykonáme oznámenie zmien do živnostenského registra, komunikujeme s Depozitárom cenných papierov a vykonávame v prípade splnomocnenia všetky zmeny.

Pripravíme potrebné doklady zabezpečíme zmenu v obchodnom registri pri zmene právnej formy spoločnosti napr. zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.

Poskytujeme právne poradenstvo a konzultácie pri akejkoľvek zmene obchodnej spoločnosti.