Naša kancelária sa zameriava na poskytovanie právnych služieb pre niektoré energetické spoločnosti, ale aj pre občanov v oblasti energetického práva najmä podľa aktuálneho zákona č. 251/2012 Z.z.o energetike. .