Profil advokátskej kancelárie

Mgr. Miroslav Hanec, advokát
(narodený 5.1. 1964 v Žiline)

V advokátskej kancelárii pracujú 3 koncipienti a asistentka v pracovnom pomere.

Advokátska kancelária sa zameriava vo svojej činnosti najmä na oblasti obchodného práva, zakladania spoločností, pracovného práva, rodinného práva, práv k nehnuteľnostiam, dedičského práva, stavebného práva.

Pri svojej činnosti spolupracujeme so znaleckými organizáciami, znalcami z rôznych odvetví, účtovníkmi, audítormi , geodetmi, notárskymi a exekútorskými úradmi.

Pri komunikácii s nami môžete používať jazyk slovenský, český, anglický, nemecký alebo ruský.

Právne služby Vám môžeme poskytnúť osobne, telefonicky, písomnou formou alebo elektronicky e-mailom. V jednotlivých častiach našej stránky získate podrobnejšie informácie. Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky, osobne alebo e-mailom.