Kto sme - 1

Mgr. Miroslav Hanec

Hlavou advokátskej kancelárie je Mgr. Miroslav Hanec, ktorý v roku 1992 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Prax získal ako komerčný právnik ako aj právnik v slovenskom plynárenskom priemysle. V roku 1999 si založil advokátku kanceláriu, v ktorej v súčasnosti poskytuje široké spektrum právnych služieb z oblasti rodinného, obchodného, firemného, stavebného, dedičského či pracovného práva.

Spoznajme sa bližšie

Sme advokátska kancelária so sídlom v Žiline. Naša história sa datuje od roku 1999. Poskytujeme služby pre fyzické i právnické osoby.

Dôležité je, aby ste sa nebáli alebo nehanbili pýtať, aby ste sa problému venovali na začiatku, keď máte možnosť urobiť aktívne kroky k tomu, aby ste pozitívne ovplyvnili budúci výsledok.  Ak veci zanedbáte, odkladáte na vhodnejší čas a advokáta oslovíte, až keď bude súdny spor alebo neskôr, už budete len znižovať straty.

Úvodná konzultácia

$

Spoločné hľadanie riešenia

$

Realizácia dohodnutého riešenia

$

Súdne konanie

ZODPOVEDNOSŤ

PROFESIONALITA

TRANSPARENTNOSŤ

- Kontaktujte nás -

11 + 1 =