pohľadávky a obchodné zmluvy

Obchodné spory

  • Zúčastňujeme sa mimosúdnych rokovaní s protistranou
  • Vypracujeme všetky potrebné písomnosti, ak je to vhodné aj pred žalobné výzvy, právnu analýzu veci.

Zastupujeme Vás v súdnom spore

  • Uplatňujeme pohľadávky v exekučnom konaní
  • Prihlásime pohľadávky do konkurzného konania a zastupujeme klienta v konkurznom konaní.
Pohľadávky a obchodné zmluvy - 1

- Kontaktujte nás -

4 + 14 =