mgr. miroslav hanec

advokát žilina

KTO SME

Sme advokátska kancelária so sídlom v Žiline, ktorá od roku 1999 poskytuje právne služby fyzickým aj právnickým osobám v celej Slovenskej republike. Našou prioritou je ponúknuť odborné riešenia Vašich problémov a porozumieť Vaším potrebám.

Pri našej práci si zakladáme na profesionálnom a zároveň ľudskom prístupe. Ku každému právnemu prípadu preto pristupujeme zodpovedne, s pochopením a plným nasadením.

Nezabúdajte, že väčšina životných situácií je riešiteľná, aj keď na prvý pohľad pôsobia beznádejne.

Advokát, ktorý za každých okolností bude stáť na vašej strane

Spoločne to zvládneme – ako advokát sa tohto hesla držím už niekoľko rokov. Zastupujem klientov vo všetkých oblastiach práva – občianske, obchodné, trestné, pracovné právo… Som váš rozvodový právnik, ako aj advokát pri rôznych iných predmetných udalostiach ako výpoveď, exekúcia, zverenie maloletých detí do starostlivosti, kúpa a predaj nehnuteľností, spor s partnerom o výživné, nárok na odstupné a pod. Ako advokát zastupujem svojich klientov – občanov, podnikateľov i obchodné spoločnosti – v súdnych konaniach na všetkých stupňoch aj v konaniach pred Najvyšším súdom SR a Ústavným súdom SR.

Znalosť zákonov nestačí – vlastnosti dobrého advokáta

Dobrý, spoľahlivý a úspešný advokát – to nie je len ukončená právnická fakulta. Špičkový advokát sa neustále vzdeláva a zdokonaľuje svoje znalosti v oblasti práva. Právne predpisy sa neustále menia a vyvíjajú, čiže advokát musí byť proaktívny a musí sa sústavne vzdelávať, osobitne sledovať aktuálnu judikatúru. Znalosti z univerzity jednoducho nestačia. Dôležité sú aj ostatné schopnosti a povahové črty, ku ktorým patrí flexibilita, empatia, logické a analytické myslenie. Pre mňa je samozrejmá schopnosť aplikácie teórie do praxe a schopnosť vidieť súvislosti a predkladať konkrétne riešenia na reálne problémy klientov. Dobrý advokát sa vyjadruje zrozumiteľne, jasne, výstižne a zároveň ústretovo. Vždy dbám, aby klient správne pochopil prejednávanú záležitosť. Ako advokát si zakladám na aktívnych diskusiách, s dôrazom na presvedčivé a zrozumiteľné argumenty. Preferujem otvorenú a priamu komunikáciu, s dôrazom na obhajovanie klientových záujmov.

Advokát, ktorého prioritou je  vždy obhajoba klientových záujmov

Advokát musí dobre počúvať, a to nielen svojich klientov, ale aj protistrany. Prísne zachovávam povinnosť mlčanlivosti o iných prípadoch. Vďaka bohatým skúsenostiam  som sa naučil efektívne pracovať  ako advokát  pod tlakom. Uvedomujem si mieru zodpovednosti za zásadné rozhodnutia týkajúce sa životov mojich klientov. Som advokát, ktorý zachováva rozvahu a nadhľad aj v emočne vypätých situáciách, kedy nepodlieham stresu a klientovi som oporou aj odborným poradcom. Ako advokát si zakladám na čestnosti a rešpekte ku klientom aj zúčastneným stranám. Pôsobím najmä v Žiline, kde je sídlo mojej kancelárie.  Vo veľkom rozsahu zastupujem aj klientov ako advokát v okresoch Martin, Bytča, Považská Bystrica   a v konaniach po celom Slovensku.  Viem sa prispôsobiť požiadavkám klienta a nie je pre mňa problém zastupovať klienta z ktorejkoľvek oblasti Slovenska. Zastupujem klientov pri rozvode manželstva, určení výživného, zverení detí do starostlivosti, pri striedavej starostlivosti, ale aj v iných konaniach napr.: exekučnom konaní, vysporiadaní dedičstva, v konaní pred notárom, pri súdnom vymáhaní dlhov a pohľadávok, v správnych konaniach, v stavebných konaniach, pri založení živnosti, pri založení obchodnej spoločnosti, v pracovných sporoch a ich riešení. Zamestnávateľov tiež zastupujem v pracovných sporoch a konaniach.

- Kontaktujte nás -

10 + 7 =