rodinné právo

Rozvod manželstva

Rozvod manželstva sa považuje za krajné riešenie. Uistite sa, že sa rozhodujete včas a s dostatočným množstvom odborných informácií. Práve rozvodový právnik Vám vie poskytnúť dostatok kvalifikovaných a úplných informácií a pomôcť Vám rozhodnúť sa tak, aby táto trauma prebehla čo najmenej bolestne a primerane korektne.

Rozvodové poradenstvo komplexne:

 • Podania a návrhy rozvodov
 • Zverenie neplnoletých detí do starostlivosti a výživné
 • Striedavá rodičovská starostlivosť o deti
 • Výživné (na dieťa, medzi manželmi, medzi deťmi a rodičmi, na výživu rozvedeného manžela)
 • Vytvorenie vhodnej taktiky a postupu
 • Zastupovanie v rokovaniach s protistranou a pred súdom
 • Zabezpečenie znaleckého posudku
 • Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva
 • Riešenie pri hrozbe exekúcie na spoločný majetok
 • Ďalšie služby

Starostlivosť o deti a výživné

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v oblasti starostlivosti o deti či určenia výživného. Našou prioritou je pomôcť Vám nájsť také riešenie, ktoré bude ochraňovať záujmy Vás aj Vášho dieťaťa.

Starostlivosť o deti a naše služby:

 • Starostlivosť o deti
 • Určenie, zníženie a zvýšenie výživného
 • Znalecký posudok pri striedavej starostlivosti alebo v iných súvislostiach
 • Ďalšie služby

Majetkové a právne vysporiadanie

Trápi Vás vysporiadanie majetku? Rozviedli ste sa a neviete ako ďalej nakladať s majetkom v bezpodielovom spoluvlastníctve, čo patrí Vám a čo patrí bývalému manželovi? Poskytneme Vám poradenstvo a konzultácie, pripravíme dohodu alebo návrh na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva. V súdnom spore Vás môžeme zastupovať.

V oblasti majetkového a právneho vysporiadania ponúkame:

 • Podielové spoluvlastníctvo
 • Bezpodielové spoluvlastníctvo

- Kontaktujte nás -

7 + 15 =