rodinné právo

Rozvodový právnik – aká je jeho úloha?

Rozvod manželstva sa považuje za krajné riešenie. Uistite sa, že sa rozhodujete včas a s dostatočným množstvom odborných informácií. Práve rozvodový právnik Vám vie poskytnúť dostatok kvalifikovaných a úplných informácií a pomôcť Vám rozhodnúť sa tak, aby táto trauma prebehla čo najmenej bolestne a primerane korektne.

Rozvodové poradenstvo komplexne:

 • Podania a návrhy rozvodov
 • Zverenie neplnoletých detí do starostlivosti a výživné
 • Striedavá rodičovská starostlivosť o deti
 • Výživné (na dieťa, medzi manželmi, medzi deťmi a rodičmi, na výživu rozvedeného manžela)
 • Vytvorenie vhodnej taktiky a postupu
 • Zastupovanie v rokovaniach s protistranou a pred súdom
 • Zabezpečenie znaleckého posudku
 • Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva
 • Riešenie pri hrozbe exekúcie na spoločný majetok
 • Ďalšie služby
Rozvodový právnik a jeho úloha

Starostlivosť o deti a výživné

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v oblasti starostlivosti o deti či určenia výživného. Našou prioritou je pomôcť Vám nájsť také riešenie, ktoré bude ochraňovať záujmy Vás aj Vášho dieťaťa.

Starostlivosť o deti a naše služby:

 • Starostlivosť o deti
 • Určenie, zníženie a zvýšenie výživného
 • Znalecký posudok pri striedavej starostlivosti alebo v iných súvislostiach
 • Ďalšie služby
Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby v oblasti starostlivosti o deti či určenia výživného

Majetkové a právne vysporiadanie

Trápi Vás vysporiadanie majetku? Rozviedli ste sa a neviete ako ďalej nakladať s majetkom v bezpodielovom spoluvlastníctve, čo patrí Vám a čo patrí bývalému manželovi? Poskytneme Vám poradenstvo a konzultácie, pripravíme dohodu alebo návrh na vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva. V súdnom spore Vás môžeme zastupovať.

V oblasti majetkového a právneho vysporiadania ponúkame:

 • Podielové spoluvlastníctvo
 • Bezpodielové spoluvlastníctvo
Majetkové a právne vysporiadanie od advokátskej kancelárie Mgr. Miroslav Hanec

Čaká vás rozvod? Dobrý rozvodový právnik sa vám rozhodne zíde

Ako rozvodový právnik sa vždy usilujem o zjednodušenie a uľahčenie celého procesu pre môjho klienta. Mám nielen odborné vzdelanie, ale aj bohatnú prax a dobre poznám každý aspekt rozvodového procesu. Mojou prioritou je maximálna spokojnosť klienta (zastupujem klientov v konaniach v Žiline ale aj v rámci celého Slovenska). Zabezpečím potrebnú administratívu a ostatné úkony. Ako rozvodový právnik považujem za povinnosť zabezpečiť kompletnú komunikáciu nielen so súdom a jeho pracovníkmi, ale aj s protistranou. Som rozvodový právnik, ktorý vždy stojí pri klientovi a je jeho podporou pri súdnych vypočúvaniach. Dbám, aby v žiadnom prípade nedošlo k porušeniu jeho práv. Keďže som rozvodový právnik už  viac ako 20 rokov, viem, že komunikácia pri rozvodovom konaní nie je vždy príjemná. Často je sprevádzaná obrovskými emóciami zo strany klienta. Preto si vždy zachovávam zdravý nadhľad a rozvahu.

Rozvodový právnik a jeho úloha v procese rozvodu

Prečo je dobré mať rozvodového právnika?

Vždy v úvode spolupráce sa s klientom stretnem, aby som ako jeho rozvodový právnik získal potrebné vstupné skutkové údaje o rozvode. Úprimne sa zaujímam o dôvody, ktoré klienta viedli k tomuto kroku. Nič nevyčítam, na celú vec sa pozerám objektívne. Som rozvodový právnik, ktorý striktne dbá na profesionalitu, diskrétnosť, férovosť, korektnosť a flexibilitu. Vážim si prejavenú dôveru klientov. Pripravím klienta na to, čo je pre rýchle a želateľné  zvládnutie celého procesu potrebné. Často sa na mňa obracajú s prosbou o pomoc, aby som obhájil ich záujmy a postoje, aby som zreteľne sformuloval ich požiadavky a aby som celú situáciu ohľadom rozvodu korektne odkomunikoval, prezentoval a obhájil pred súdom.  Ako skúsený rozvodový právnik garantujem, že v celom rozvodovom procese nebudem ovplyvnený žiadnymi citovými či inými väzbami. Váš záujem o spravodlivé vyústenie celého procesu je aj mojím záujmom.

S čím vám ako rozvodový právnik pomôžem?

Ako rozvodový právnik zabezpečím všetky formálne náležitosti. Odborne zhodnotím celú situáciu a návrh rozvodu. Pomôžem vám s formuláciou dôvodov, ktoré viedli k rozvratu manželstva. Ich prezentovanie je nevyhnutnosťou pre povolenie rozvodu zo strany súdu. Rozvod je pre mnohých stresujúcou záležitosťou, preto ako rozvodový právnik napomáham klientom prekonať stres. Snažím sa čo najlepšie ich pripraviť na konanie pred súdom. Ak klient súhlasí, tak ho ako jeho rozvodový právnik pri väčšine úkonov zastupujem aj v jeho neprítomnosti. V prípade, že žijete trvalo v zahraničí, dokážeme všetko potrebné vybaviť elektronickou komunikáciou. Je samozrejmé, že ako rozvodový právnik sa vždy usilujem dosiahnuť spravodlivý a vyrovnaný výsledok v prospech klienta. 

pomoc rozvodového právnika v procese rozvodu

Ako rozvodový právnik často klientom zdôrazňujem, že v rámci rozvodového konania nie je možné začať aj majetkové vysporiadanie – jeho realizácia je možná až po vyhlásení právoplatného rozhodnutia súdu, ktorý manželstvo rozvádza. Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov priamo s rozvodom súvisí, viem vás pripraviť aj na takéto následné konanie a v celom rozsahu vás v tomto konaní o vyporiadanie BSM zastupovať.  Ako advokát zo Žiliny zastupujem klientov nielen v oblasti rodinného práva, ale aj občianskeho, obchodného, trestného či pracovného práva. Taktiež ak vás čaká kúpa a predaj nehnuteľností, som váš človek, ktorý sa postará o všetky právne náležitosti.

- Kontaktujte nás -

9 + 3 =