pracovné právo

Právne poradenstvo

Poskytujeme právne poradenstvo, konzultácie a aktívne sa zúčastňujeme na príprave interných predpisov v oblasti pracovného práva.

Pracovné zmluvy a ukončenie pracovných pomerov

Poskytujeme právne poradenstvo, konzultácie a aktívne sa zúčastňujeme na príprave interných predpisov v oblasti pracovného práva.

Pracovné právo podnikateľov - 1

Zastupovanie v pracovných sporoch

Zastupujeme klienta v pracovných sporoch pred súdmi, podávame návrhy, žaloby, uplatňujeme náhradu škody.

Firemné vzdelávanie a workshopy

V prípade záujmu klienta vykonáme prednášku z vybranej oblasti pracovného práva pre určených zamestnancov klienta na rôznych stupňoch riadenia so zameraním na:

  • Konkrétne riešenia pracovných vzťahov
  • Predchádzanie pracovnoprávnych konfliktov
  • Aktuálny stav pracovného práva a najčastejšie chyby zamestnávateľov v tejto oblasti.
Pracovné právo podnikateľov - 2

- Kontaktujte nás -

4 + 4 =