pracovné právo

Pracovné zmluvy

Zamestnávateľ Vám navrhuje zmenu pracovnej zmluvy a Vám sa to „nepozdáva“, nie ste si istý, či je takáto zmena v súlade so zákonom alebo máte iné pochybnosti? Kontaktujte nás, vysvetlíme Vám súvislosti a spôsoby riešenia, prípadne ako sa máte v danej situácii správať. Ak to bude potrebné, vypracujeme Vám návrh alebo inú písomnosť, vysvetlíme ako môžete mimosúdne pôsobiť na zamestnávateľa, aby zmenil nežiadúci postup alebo praktiku.

Zamestnávateľ Vás preraďuje na inú prácu ako máte dohodnutú v pracovnej zmluve, Vy s tým nesúhlasíte a neviete ako ďalej postupovať? Prácu si chcete naďalej udržať, ale nechcete robiť niečo, čo nebolo dohodnuté pri vzniku pracovného pomeru.

Poradíme Vám ako sa účinne brániť, aké máte možnosti.

Pracovné právo - 1

Výpoveď

Dostali ste výpoveď alebo viete, že Vám zamestnávateľ chce v blízkom čase dať výpoveď? Buďte na túto situáciu odborne pripravený a aj takúto náročnú životnú situáciu zvládnete. Poučíme Vás o tom, ako máte postupovať aké sú Vaše práva, čo musí byť vo výpovedi alebo v dohode o skončení pracovného pomeru napísané, aby ste „utrpeli“ čo najnižšie škody, aké sú možnosti Vašej obrany…

Prineste so sebou túto písomnosť – výpoveď, dohodu alebo okamžité skončenie pracovného pomeru – preštudujeme si takýto dokument, vysvetlíte nám stručne súvislosti a navrhneme Vám ako ďalej postupovať. Tieto dokumenty môžete poslať napríklad elektronicky. Vtedy stačí vypísať stručný formulár elektronicky s tým, že žiadate poskytnúť právnu službu a zadefinujete čo požadujete.

Pracovné právo - 2

Problémy v práci

Dostali ste písomné upozornenie od zamestnávateľa na porušenie pracovnej disciplíny alebo Vám zamestnávateľ nezaplatil na čo máte nárok?

Zamestnávateľ Vás chce preradiť na inú prácu a Vy s tým nesúhlasíte?

Poradíme Vám ako sa účinne brániť a aké máte možnosti.

Pracovné právo - 3

Komplexné poradenstvo

Poskytujeme komplexné poradenstvo v celej oblasti pracovného práva:

 

  • Šikana a diskriminácia na pracovisku
  • Kolektívne vyjednávanie
  • Nároky z kolektívnej zmluvy
  • Pracovné podmienky
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  • Akýkoľvek ďalší problém, ktorý v práci potrebujete vyriešiť
Pracovné právo - 4

- Kontaktujte nás -

7 + 7 =