zakladanie obchodných spoločností

Komplexné služby pri založení obchodnej spoločnosti.

  • Vypracovanie kompletnej dokumentácie

  • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina

  • Návrh na zápis do obchodného registra

Predloženie všetkých zmien v obchodnom registri

  • Vykonáme oznámenie zmien do živnostenského registra
  • Komunikujeme s Depozitárom cenných papierov a vykonávame v prípade splnomocnenia všetky zmeny
  • Pripravíme potrebné doklady
  • Zabezpečíme zmenu v obchodnom registri pri zmene právnej formy spoločnosti napr. so spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
Obchodné spoločnosti - 1

Právne poradenstvo a konzultácie pri akejkoľvek zmene obchodnej spoločnosti.

- Kontaktujte nás -

9 + 6 =