stavebné právo

Problémy pri stavbe

Navrhneme postup pri neplnení podmienok zhotoviteľa stavby, môžeme klienta zastupovať pri mimosúdnom rokovaní so zhotoviteľom alebo iným zmluvným partnerom.

Vypracujeme príslušné podanie alebo žalobu na súd, vypracujeme reklamáciu vád diela, zabezpečíme znalecký posudok (v prípade ak je to vhodné alebo potrebné).

Zastupujeme klientov v správnom, stavebnom alebo priestupkovom konaní, pripravíme argumentáciu v týchto konaniach, písomné podania alebo žaloby.

Stavebné právo - 1

Legalizácia alebo odstránenie nelegálnej stavby

Užívate pozemok dlhší čas, neviete komu patrí, alebo máte postavenú stavbu na cudzom pozemku a chcete byť jeho legálnym vlastníkom, prípadne stavbu legalizovať? Uvažujete o vydržaní nehnuteľnosti alebo vecného bremena a neviete, či je to možné a aké podmienky musíte splniť? Poskytneme Vám právny rozbor situácie, možností Vášho konkrétneho prípadu. Ak budete chcieť, pripravíme písomnosti, môžeme Vás vo veci aj zastupovať.

Poradíme Vám aj ako postupovať pri odstránení nelegálnej stavby.

Stavebné právo - 2

Komplexné právne poradenstvo

  • poskytujeme právne poradenstvo a konzultácie pri realizovaní stavieb

  • vypracovanie zmlúv o dielo alebo iných vhodným zmluvných typov
  • upozorníme klienta na potrebné podklady k majetkovému usporiadaniu nehnuteľností dotknutých stavbou
  • posúdenie zmluvy o úvere pred jej podpísaním, upozornenie na riziká alebo úskalia dohodnutých podmienok
Stavebné právo - 3

- Kontaktujte nás -

7 + 2 =