nehnuteľnosti

Kúpa a predaj nehnuteľností pod dohľadom skúseného advokáta

Poskytujeme komplexné právne služby pri kúpe, predaji,  prenájme nehnuteľností.

Zameriavame sa najmä na právne aspekty týchto obchodov, ale spolupracujeme aj s realitnými kanceláriami.

Identifikujeme vlastníkov nehnuteľností, zabezpečíme podklady z Pozemkovej knihy, z evidencií katastra nehnuteľností, dohľadáme dedičov, pripravujeme a uzatvárame kúpne a iné zmluvy.

V oblasti nehnuteľností poskytujeme tieto služby:

  • Príprava a kontrola nájomnej zmluvy
  • Príprava a kontrola kúpnej zmluvy
  • Identifikácia vlastníkov nehnuteľností
  • Kontrola zmlúv, ktoré Vám predložila realitka a súvisiace poradenstvo
  • Komplexné poradenstvo pri akomkoľvek inom type zmluvy alebo riešení problému
Kúpa a predaj nehnuteľností pod dohľadom skúseného advokáta

Darovacie zmluvy

Pripravujeme darovacie zmluvy, navrhneme Vám ako riešiť situáciu pri užívaní spoločnej nehnuteľnosti.

Ste rodičia, ktorí chcú darovať dospelým deťom nehnuteľnosť, v ktorej spoločne žijú, ale chcú sa zabezpečiť, aby ich v budúcnosti deti z darovaného domu „nevyhodili na ulicu“? Pripravíme Vám návrh darovacej a zaopatrovacej zmluvy, kde budú presne a detailne upravené podmienky a povinnosti Vašich detí (alebo obdarovaných), aby ste takej situácii predchádzali.

Váhate a neviete sa rozhodnúť či nehnuteľnosť (dom, byt, iná stavba pevne spojená so zemou alebo pozemok) deťom darovať alebo im predať? Vysvetlíme Vám možnosti a riziká týchto právnych úkonov.

príprava darovacej zmluvy nehnuteľnosti

Vecné bremená

Riešime vecné bremená v prospech našich klientov, pripravíme všetky podklady k zápisu vlastníckeho práva na list vlastníctva, vypracujeme návrh na vklad a klientovi predložíme list vlastníctva.

 

Legalizácia stavby

Užívate pozemok dlhší čas, neviete komu patrí, alebo máte postavenú stavbu na cudzom pozemku a chcete byť jeho legálnym vlastníkom, prípadne stavbu legalizovať? Uvažujete o vydržaní nehnuteľnosti alebo vecného bremena a neviete, či je to možné a aké podmienky musíte splniť? Poskytneme Vám právny rozbor situácie podľa možností Vášho konkrétneho prípadu. Ak budete chcieť pripravíme písomnosti a môžeme Vás vo veci aj zastupovať.

zistenie vecných bremien pred kúpou a predajom nehnuteľností

Ďalšie služby

Požičali ste blízkej osobe alebo priateľovi peniaze, nemáte o tom písomný doklad a dlžník Vám peniaze nechce vrátiť, je to beznádejné, alebo máte právne možnosti ako pohľadávku vymôcť? Aj na takéto otázky dostanete u nás odpovede.

zistenie podmienok a príprava zmluvy pred kúpou nehnuteľností

Kúpa a predaj nehnuteľností bez dobrého advokáta?

Obrovský risk, ktorý sa vám nemusí vyplatiť. Kúpa a predaj nehnuteľností patria k pomerne zložitým (a v mnohých prípadoch aj finančne nákladnejším) záležitostiam a je potrebné dať pozor, aby ste neprišli o peniaze či dokonca o samotnú nehnuteľnosť. Ako advokát dbám, aby kúpa a predaj nehnuteľností neboli pre klientov nočnou morou, a teda aby sa vyvarovali zbytočných chýb. Zdôrazňujem im, že bez písomnej kúpnej zmluvy nie je možné urobiť vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  Právne účinky prevodu nastávajú až samotným zavkladovaním. Samozrejme, dôležité je správne znenie zmluvy so všetkými podstatnými náležitosťami – o. i. aj presne určené podmienky kúpy a predaja. Je neakceptovateľné, aby kúpa a predaj nehnuteľností prebehli na základe dokumentov, ktoré poškodzujú môjho klienta. Aj preto dôsledne a pozorne posudzujem každú zmluvu, bez ohľadu na to, či je pripravená kupujúcim, predávajúcim alebo realitnou kanceláriou.

dohľad nad právnou stránkou kúpy a predaja nehnuteľností

Dôslednosť a dohľad nad právnou stránkou kúpy a predaja nehnuteľností

Postarám sa, aby vaša kúpa a predaj nehnuteľností neboli ohrozené zle vypracovanými dokumentmi (zmluva o budúcej kúpnej zmluve, kúpna zmluva a i.) či ostatnými náležitosťami (existencia vecných bremien alebo exekúcií, overenie vlastníka nehnuteľnosti atď.). Vždy klientom odporúčam, aby kúpa a predaj nehnuteľností prebehli na základe zmlúv, ktoré si zúčastnené strany pred podpísaním pozorne prečítajú. Uistím sa, či správne rozumejú ich zneniu a či s ním súhlasia. Účastníkov upozorním aj na platobné a ostatné podmienky, ku ktorým sa zaviazali podpisom zmluvy. Garantujem, že zmluvy a ostatné dokumenty budú vyhotovené v súlade s platnou legislatívou a nebudú sa priečiť dobrým mravom. Áno, aj o tom je kúpa a predaj nehnuteľností, ak na ne dohliada skúsený advokát zo Žiliny.

Kúpa a predaj nehnuteľností bez zbytočných problémov

Nech už kúpa a predaj nehnuteľností trvajú akokoľvek dlho, postarám sa, aby všetky právne náležitosti prebehli bez zbytočných odkladov. Zaistím promptné spracovanie potrebných podkladov a vypracovanie požadovaných dokumentov, aby čo najskôr mohla byť realizovaná kúpa a predaj nehnuteľností tak, ako to žiada zákon a príslušné úrady. Niekedy sa kúpa a predaj nehnuteľností nepodaria z rôznych dôvodov a je potrebné odstúpenie od zmluvy, príp. jej zrušenie. V takýchto prípadoch dbám, aby boli chránené záujmy môjho klienta. Kúpa a predaj nehnuteľností nie sú vecami verejnými, a preto všetky informácie o klientoch či akýchkoľvek dohodnutých činnostiach považujem za prísne dôverné. Toto pravidlo sa týka aj ostatných právnych spoluprác. Pôsobím aj ako rozvodový právnik a právnik pre ostatné oblasti práva (teda nielen právo občianske, ale aj obchodné, stavebné, trestné, pracovné a i.).

rozvodový právnik

- Kontaktujte nás -

2 + 13 =