nehnuteľnosti

Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľnosti

Poskytujeme komplexné právne služby pri kúpe, predaji,  prenájme nehnuteľností.

Zameriavame sa najmä na právne aspekty týchto obchodov, ale spolupracujeme aj s realitnými kanceláriami.

Identifikujeme vlastníkov nehnuteľností, zabezpečíme podklady z Pozemkovej knihy, z evidencií katastra nehnuteľností, dohľadáme dedičov, pripravujeme a uzatvárame kúpne a iné zmluvy.

V oblasti nehnuteľností poskytujeme tieto služby:

  • Príprava a kontrola nájomnej zmluvy
  • Príprava a kontrola kúpnej zmluvy
  • Identifikácia vlastníkov nehnuteľností
  • Kontrola zmlúv, ktoré Vám predložila realitka a súvisiace poradenstvo
  • Komplexné poradenstvo pri akomkoľvek inom type zmluvy alebo riešení problému

Darovacie zmluvy

Pripravujeme darovacie zmluvy, navrhneme Vám ako riešiť situáciu pri užívaní spoločnej nehnuteľnosti.

Ste rodičia, ktorí chcú darovať dospelým deťom nehnuteľnosť, v ktorej spoločne žijú, ale chcú sa zabezpečiť, aby ich v budúcnosti deti z darovaného domu „nevyhodili na ulicu“? Pripravíme Vám návrh darovacej a zaopatrovacej zmluvy, kde budú presne a detailne upravené podmienky a povinnosti Vašich detí (alebo obdarovaných), aby ste takej situácii predchádzali.

Váhate a neviete sa rozhodnúť či nehnuteľnosť (dom, byt, iná stavba pevne spojená so zemou alebo pozemok) deťom darovať alebo im predať? Vysvetlíme Vám možnosti a riziká týchto právnych úkonov.

Vecné bremená

Riešime vecné bremená v prospech našich klientov, pripravíme všetky podklady k zápisu vlastníckeho práva na list vlastníctva, vypracujeme návrh na vklad a klientovi predložíme list vlastníctva.

 

Legalizácia stavby

Užívate pozemok dlhší čas, neviete komu patrí, alebo máte postavenú stavbu na cudzom pozemku a chcete byť jeho legálnym vlastníkom, prípadne stavbu legalizovať? Uvažujete o vydržaní nehnuteľnosti alebo vecného bremena a neviete, či je to možné a aké podmienky musíte splniť? Poskytneme Vám právny rozbor situácie podľa možností Vášho konkrétneho prípadu. Ak budete chcieť pripravíme písomnosti a môžeme Vás vo veci aj zastupovať.

Ďalšie služby

Požičali ste blízkej osobe alebo priateľovi peniaze, nemáte o tom písomný doklad a dlžník Vám peniaze nechce vrátiť, je to beznádejné, alebo máte právne možnosti ako pohľadávku vymôcť? Aj na takéto otázky dostanete u nás odpovede.

- Kontaktujte nás -

1 + 1 =