mgr. miroslav hanec

advokát žilina

Kontakt

Adresa

Dolné Rudiny č. 8, 010 01 Žilina

Email

advokat@hanec.sk

Telefón

+041 764 5610 | +421 911 383 940

IČO/IČ DPH

37976486/SK1022881706

Advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore, Bratislava pod číslom: 889

Kontakt - 1
Advokát Hanec poloha